Послуги

Об'єкти

Партнери

Контакти

ВОГНЕЗАХИСНА ОБРОБКА ТКАНИНИ

Мета:
Переведення тканини до важкозаймистих матеріалів, низької горючості і одночасно забезпечення антибактеріального захисту згідно з НАПБ Б. 01. 012 -2007 "Правила з вогнезахисту", ДСТУ Б В 1.1-4-98 "Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість", ДБНВ 1 1-7-2002 "Пожежна безпека об’єктів будівництва", приписів органів державного нагляду у сфері пожежної безпеки або індивідуальних проектних рішень об'єкта.

Основна сфера застосування: декорації з тканини, килими та ін.

Матеріали, що застосовуються:
-
Композиція просочувальна ФСГ-1 служить для поверхневого вогне- та біозахисту тканин.

Вона являє собою 70-% -вий водний розчин комплексної сполуки полігексаметиленгуанідинфосфату карбаміду і виготовляється ТОВ «ЗАХИСТ-ЦЕНТР» за ТУ У 24.6-32528452-002-2004 зі зміною №1. Продукція виготовляється в концентрованому вигляді, а робочі розчини готуються на місці застосування.

Галузь застосування вогнезахищених тканин, паперу і очерету, що оброблені композицією ФСГ-1, дуже широка і спрямована на підвищення пожежної безпеки об’єктів різного призначення.

Гідрофобізувальна суміш „Сілол" є кремнійорганічною речовиною і захищає композицію ФСГ-1 від вимивання водою з поверхні очерету. Плівка кремнійорганічної речовини є поліамфолітною і здатна утворити міцний адгезійний зв'язок з катіонактивною поверхнею композиції ФСГ-1. Вогнебіозахищений очерет композицією ФСГ-1 з додатково обробленою гідрофобізувальною сумішшю „Сілол" зберігає свої властивості на протязі 2-х років (згідно ТУ У В.2.7-24.1-3191 1658.001-2002).

Гідрофобізувальна суміш „Сілол" являє собою композиційні розчини силоксанів у органічному розчиннику (уайт-спірит, сольвент, розчинник Р-4, етилацетат та інші) постачається у концентрованому вигляді.

Після оброблення тканин або паперу композицією ФСГ-1 вони стають важко займистими матеріалами у відповідності до ДСТУ 4155-2003 та біостійкими до ураження руйнівними грибками у відповідності до ГОСТ 26603-85.Гарантійний термін експлуатації: 3 роки. Хід роботи:

1. Підготовка проекту проведення робіт (ППР).
ППР розробляється фахівцями нашої організації і детально відображає всі заходи з підвищення вогнестійкості тканини на конкретному об'єкті.

2. Погодження проекту в органах державного нагляду у сфері пожежної безпеки.
Розроблений ППР погоджується в органах державного нагляду у сфері пожежної безпеки. Підтвердженням відповідності розрахунків ППР нормативним вимогам є лист погодження відповідності ППР нормативним документам, виданий органами Державної служби з надзвичайних ситуацій - документ, що дає право на виконання робіт.

3. Виконання робіт.
Роботи виконуються відповідно до ППР, зазначеними в ньому технологіями і матеріалами.

4. АКТ прийняття виконаних робіт з вогнезахисного обробляння.
Після виконання робіт складається акт прийняття виконаних робіт з вогнезахисного обробляння встановленого зразка, в якому вказані:

  • Назва і місце розташування об'єкта;

  • Обсяг виконаних робіт;

  • Використовувані матеріали;

Акт узгоджується з представниками органів Державної служби з надзвичайних ситуацій, представниками організацій Замовлення.